Skip to content
Pradžia » Puslapio Taisyklės

Puslapio Taisyklės

Pirkimo Sąlygos ir Taisyklės


1. Bendrosios Nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo (asmuo, perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje lelijo.lt) ir Pardavėjo (MB Girios kodas, kodas 305936337) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje lelijo.lt (toliau „Parduotuvė“) susijusios nuostatos.
 2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant Parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
 4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, pažymėjęs, kad sutinka su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Apmokėti” (arba mygtuką "PayPal" jei buvo pasirinktas mokėjimo būdas PayPal).

2. Asmens Duomenų Apsauga

 1. Užsisakant prekes Parduotuvėje, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefoną ir elektroninio pašto adresą.
 2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
 3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
 5. Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis.

3. Pirkėjo Teisės ir Įsipareigojimai

 1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
 2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Parduotuvė turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
 3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
 4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Taisyklių 8 punkte Prekių Grąžinimas ir Keitimas išdėstytų nuostatų.
 5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Parduotuvėje, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo Teisės ir Įsipareigojimai

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
 4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5. Prekių Užsakymas, Kainos, Atsiskaitymo Tvarka, Terminai.

 1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
 2.  Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant visus mokesčius.
 3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymo patvirtinimas siunčiamas (el. paštu) ir siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
 4. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 1 (vieną) kalendorinę dieną, užsakymas anuliuojamas.
 5. Užsakytos prekės bus išsiųstos 1-3 darbo dienų laikotarpyje po gauto apmokėjimo.
 6. Jei Pardavėjas negali pateikti bent vienos iš užsakytų prekių ar neturi pakankamo jos kiekio, Pardavėjas kreipiasi į Pirkėją su pasiūlymu: (1) tęsti užsakymo įvykdymą iš prekių krepšelio išimant tik tą prekę, kurios Pardavėjas negali pateikti, (2) atšaukti užsakymo įvykdymą (tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas).
 7. Pirkėjas gali atšaukti užsakymą po apmokėjimo kreipdamasis į Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis (el. paštas: lyjo@lelijo.lt arba telefonu: +370 652 11036). Atšaukimas yra įmanomas tik jei prekės dar nėra išsiųstos. Pardavėjas informuoja Pirkėją, ar atšaukimas yra įmanomas. Jei atšaukimas sėkmingas, tuomet Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas).
 8. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.
 9. Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.
 10. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas pristatymo mokestis. Pirkėjas pats pasirenka jam tinkamą pristatymo būdą.
 11. Atsiskaitymas gali būti atliekamas naudojantis Internetine bankininkyste, Pavedimu banke, Mokėjimo kortele arba PayPal.

6. Prekių Pristatymas

 1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
 5. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.
 6. Galimi šie prekių pristatymo variantai: Omniva pašto terminalai (Lietuva, kaina 3.5 Eur, nemokama nuo 60 Eur, 1-2 darbo dienos); Lietuvos Pašto pristatymas į pašto skyrių (Lietuva, kaina 3.0 Eur, nemokama nuo 60 Eur, 2-4 darbo dienos); Lietuvos Pašto pristatymas (Visame pasaulyje, kaina ir trukmė priklauso nuo šalies).

7. Prekių Kokybė

 1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės aprašyme savo spalva, forma ar kitais parametrais gali šiek tiek skirtis nuo realios prekės parametrų dėl Pirkėjo naudojamų įrenginių ypatybių ir nustatymų.

8. Prekių Grąžinimas ir Keitimas

 1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos/grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis (el. paštas: lyjo@lelijo.lt arba telefonu: +370 652 11036), nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Adresas prekių grąžinimui: Elnių g. 27-90, Vilnius, LT-08101, Lietuva.
 3. Pirkėjui grąžinant/keičiant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos;
  4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
 4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Siuntimo išlaidas grąžinant ar keičiant tokias prekes padengia Pardavėjas.
 6. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui už Pirkėjo atsisakytas prekes sumokėtus pinigus į Pirkėjo sąskaitą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
 7. Grąžinant ar keičiant kokybiškas prekes, Pirkėjui negrąžinamos jo sumokėtos Pardavėjui prekių pristatymo išlaidos.
 8. Grąžinant ar keičiant kokybiškas prekes, prekių grąžinimo siuntimo išlaidos tenka Pirkėjui.

9. Baigiamosios Nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.